Refresh
Đối tác của ANewPlus ANewTips Xem Ngay!

Two thousand a sour orange

Chia sẻ code chạy nhạc ngầm

 Hi,Chào mọi người hôm nay mình tiếp tục share code chạy nhạc ngầm.Mình thấy code này cũng khá hay nên share cho mọi người.Ok bắt đầu thui!

Bước 1: Các bạn thêm code dưới đây vào trước thẻ </body>:


<audio autoplay='true' src='Link nhạc.mp3'/>

Bước 2: Các bạn lưu lại

Nếu bạn muốn chia sẻ lại lên blog bạn thì vui lòng nhớ ghi nguồn.

Copyright © Ngô Vi Minh Hiếu

Bài viết liên quan:

Rate Articles:

Post a Comment