Refresh
Đối tác của ANewPlus ANewTips Xem Ngay!

Two thousand a sour orange

Share code css chặn copy bài viết.

 Hi,bạn đã bao giờ bất lực khi bài mình viết bị người khác copy chưa? Để giải quyết điều đó hôm nay mình share cho mọi người code chống copy bài viết.
Ok bắt đầu thui

Bước 1: Các bạn chèn đoạn code bên dưới trước thẻ </body> :

<style type='text/css'>
/*Chặn copy*/
.post{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-ms-user-select:none;-moz-user-select:none;}
/*Cho phép copy*/
.post blockquote,.post pre,.post code,.post span,h1{-webkit-touch-callout:text;-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-ms-user-select:text;-moz-user-select:text;}
</style>

Bước 2: Các bạn lưu lại thôi:

Nếu bạn muốn chia sẻ lại lên blog bạn thì vui lòng nhớ ghi nguồn.

Copyright © Ngô Vi Minh Hiếu

Bài viết liên quan:

Rate Articles:

2 comments

  1. Shukriya
    1. What do you mean