Refresh
Đối tác của ANewPlus ANewTips Xem Ngay!

Two thousand a sour orange

Cảnh báo các blog fake giả mạo blog mình.

 Hi chào mọi người hôm nay mình sẽ viết một bài cảnh báo ai giả mạo hoặc copy.Hiện nay các blog mình chỉ có các url như sau:

-Ngô Vi Minh Hiếu:https://www.ngoviminhhieu.xyz/

hoặc:

https://ngoviminhhieublog.blogspot.com/

-Cevta:https://cevta.blogspot.com/

Thủ đoạn mà mấy thằng fake làm là:

-Share đường link không phải blog mình.

-Hay yêu cầu đặt liên kết.

Lưu ý chỉ được đặt liên kết các blog sau đây:


<a href='https://ngoviminhhieublog.blogspot.com/' target='_blank' title='Minh Hiếu Blog - Chia sẻ kiến thức, tư duy sáng tạo!'>Minh Hiếu Blog</a>

<a href='https://www.ngoviminhhieu.xyz/' target='_blank' title='Minh Hiếu Blog - Chia sẻ kiến thức, tư duy sáng tạo!'>Minh Hiếu Blog</a>

<a href='https://cevta.blogspot.com/' target='_blank' title='Cevta - Chia sẻ kiến thức, tư duy sáng tạo!'>Cevta</a>

Theo:
Cevta & Ngô Vi Minh Hiếu

Bài viết liên quan:

Rate Articles:

Post a Comment